Tuesday 10th October 2017 1.10pm.

Organ recital on the ‘St Teilo’ Tudor organ by Andrew Benson-Wilson.

Programme entitled ‘Byrd and Before’:

John Redford (1500-1547)
Glorificamus

 Anon, c1530 (Roy 56)
Felix Namque

Anon / Thomas Preston (d1563)
Uppon la mi re

Thomas Tallis (c1505-1585)
Alleluia : Per te genitrix

John Blitheman (c1525-1591)
Gloria Tibi Trintas

Byrd (c1540-1623)
Callino Casturame

Prelude to ye Fancie : Fantasia

Free with retiring collection. All welcome.